Vikailmoitukset

Vikailmoitukset tehdään asukassivujen vikailmoituslomakkeen kautta. Kirjaudu asukassivuille täältä.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä vikailmoituksen soittamalla asukkaiden 24/7 palvelunumeroon 020 743 2960 tai sähköpostitse osoitteeseen huoltopaivystys@kruunuasunnot.fi.

Ilmoita vioista, puutteista ja asunnon vahingoittumisesta heti tai niin pian kuin mahdollista. Esimerkiksi vesivahingosta tulee soittaa palvelunumeroon heti, kun asia huomataan. Näin vahingon leviäminen voidaan saada estetyksi. Mikäli asukas ei ilmoita sattuneista vahingoista ja tilanne pahenee tämän takia, asukas voi joutua maksamaan korjauskustannukset.

Ilmoita palvelunumeroon myös siitä, jos jätät asunnon pitkäksi aikaa tyhjilleen. Tällöin isännöitsijällä tulee olla mahdollisuus päästä tarvittaessa käymään asunnossa poissaolosi aikana.

Vastuu asunnon hoidosta ja huollosta

Asunnon on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa, kuin asunnon iän, alueen asuntokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomion ottaen voi kohtuudella vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu.

Kruunuasunnot tekee taloissa säännöllisesti huoltotöitä, tarkastustöitä ja korjauksia pitääkseen asunnot hyväkuntoisina. Kaikista tulevista töistä tiedotetaan asukkaita hyvissä ajoin etukäteen, mahdollisuuksien mukaan vähintään 14 päivää ennen töiden tekemistä. Kiireellisiä huoltotöitä voidaan tehdä välittömästi ilman etukäteen jaettavia tiedotteita, mikäli töitä ei voida siirtää eteenpäin aiheuttamatta lisävahinkoa asunnoille.

Asukkaiden tulee omalta osaltaan mahdollistaa töiden suorittaminen tutustumalla asukastiedotteissa kerrottuihin ohjeisiin ja noudattamalla niitä:

 • Päästä työntekijät sisään ilmoitettuna aikana. Jos olet asentanut asuntoosi turvalukkoja tai varmuusketjuja, jätä ne auki töiden tekemisen ajaksi.
 • Järjestä tarvittava työtila siirtämällä huonekalut ja muuta tavarat pois tieltä annettujen ohjeiden mukaan.
 • Huolehdi, etteivät lemmikit estä töiden tekemistä hankkimalla niille hoitaja tai pitämällä ne toisessa huoneessa töiden ajan. Jos töitä ei voida suorittaa lemmikkien takia, ilmoitathan siitä työntekijöille hyvissä ajoin etukäteen tiedotteen ohjeiden mukaan.

Asukkaan on viipymättä päästettävä vuokranantaja asuntoon sopivana ajankohtana asunnon kunnon ja hoidon valvomista varten. Jos asunto on uudelleenvuokrattavissa, vuokranantajalla on oikeus näyttää asuntoa sellaisena aikana, joka sopii vuokranantajalle ja asukkaalle.

Kosteus- ja mikrobivauriot

Kosteus- ja mikrobivaurioiden syntymistä on pyrittävä välttämään. Mikäli huomaat niihin viittaavia syitä, tee välittömästi vikailmoitus.

Ohjeita asukkaille:

 • Tarkkaile putkistovuotoja.
 • Seuraa märkätilojen katto-, seinä- ja lattiapintojen kuntoa sekä tilan lämmityksen toimintaa.
 • Puhdista ja tarkkaile lattiakaivoja säännöllisesti.
 • Tarkasta pesukoneiden liitokset aika ajoin. Uusi poisto- ja täyttöletkut 10 vuoden välein.
 • Pidä silmällä keittiön tiskialtaan allaskaappia ja siellä olevia vesi- ja viemäriputkistoja.
 • Seuraa, ettei jääkaappi laske alleen vettä.
 • Seuraa, ettei huoneiston seinissä tai katoissa ilmene kosteusvaurioihin viittaavia muutoksia.
 • Kiinnitä huomiota asunnon ilmanvaihdon toimintaan.

Ilmoita heti palvelunumeroon 020 743 2960, jos havaitset pieniäkin vesivuotoja. Ilmoita myös, jos havaitset merkkejä kosteus- ja mikrobivaurioista tai niiden mahdollisesta syntymisestä esimerkiksi

 • irtoilevaa maalia tai tapettia
 • reikiä märkätilojen pinnoitteissa
 • vettä kylpyhuoneen maton alla
 • näkyvää puuaineksen tummumista tai lahoamista
 • näkyviä vesivuotoja
 • kosteusvaurioon viittaavia muutoksia pinnoitteiden väreissä
 • ummehtunutta hajua
 • näkyvää mikrobi- tai homekasvustoa
 • merkkejä huonosta ilmanvaihdosta.

Hoida asiaa ensisijaisesti oman isännöitsijäsi kanssa.

Huoneiston huono hoito aiheuttaa vahinkoa vuokranantajan omaisuudelle ja voi aiheuttaa ympäristöön hajuhaittoja ja terveydellisiä riskejä, esimerkiksi tuholaisten leviämistä kiinteistössä.

Yhteydenotto

KRUUNUASUNNOT OY
Elimäenkatu 25-27
00510 HELSINKI

asukkaiden 24/7 palvelunumero: 020 743 2960 (puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min), vaihde: 020 743 2950 (puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)

asukkaiden yhteydenotot: huoltopaivystys@kruunuasunnot.fi, asuntotiedustelut: vuokraus@kruunuasunnot.fi, muut yhteydenotot: etunimi.sukunimi@kruunuasunnot.fi

Verkkolaskutiedot
Verkkolaskuosoite: 003715449513
Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Solutions
Välittäjän tunnus: 003710948874