Autopaikat ja sähköautojen lataus

Yhteiskäyttöauto

Autopaikat

Osassa taloista on mahdollisuus vuokrata autopaikkoja omaan käyttöön. Voit tiedustella autopaikkoja palvelunumerosta 020 743 2960 tai sähköpostitse osoitteesta huoltopaivystys@kruunuasunnot.fi.

Moottoriajoneuvoilla saa ajaa ainoastaan pysäköintipaikoille. Pysäköintipaikat ovat maksullisia ja niitä voi varata sekä irtisanoa palvelunumerosta. Varauksen tekemisen jälkeen sinulle toimitetaan lämmitystolpan avain ja tarvittaessa myös pysäköintilupa. Nämä tulee palauttaa annettujen ohjeiden mukaiseen paikkaan sitten, kun irtisanot pysäköintipaikkasi.

Myös moottoripyörä tarvitsee oman pysäköintipaikan, eikä sitä tule pysäköidä esimerkiksi talon eteen, joka useimmissa taloissa toimii pelastustienä. Vieraspaikat on tarkoitettu pelkästään vierailijoiden väliaikaiseen pysäköintiin.

Huoltoajo sallitaan muualle kuin pysäköintipaikoille alla olevissa tilanteissa:

  • Kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon ja vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä.
  • Sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painon tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää.
  • Sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- ja liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä rajoittunut.
  • Lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi.
  • Asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla.
  • Ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Väärin pysäköity ajoneuvo voi estää pelastus- tai huoltoajon. Siksi ajoneuvo voidaan hinata pois ajoneuvon haltijan kustannuksella.

Osassa kiinteistöistä toimii pysäköinninvalvonta, eli väärinpysäköidyistä autoista sakotetaan. Myös muissa kiinteistöissä väärinpysäköidyistä ajoneuvoista voidaan ilmoittaa pysäköinninvalvontaviranomaiselle, joka voi määrätä ajoneuvon haltijalle sakkomaksun. Jos vuokratulle autopaikalle on pysäköity luvatta, vuokratun autopaikan haltija voi itse pyytää viranomaisen paikalle, jolloin kiinteistönomistajan edustajaa ei tarvita hoitamaan asiaa.

Pysäköintipaikat on tarkoitettu vain käytössä oleville ajoneuvoille. Hylättyjä, seisotettavia tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella. Romuajoneuvojen poiston kustannuksista vastaa ajoneuvon omistaja.

Autotalli ja autohalli

Autotallit on tarkoitettu moottoriajoneuvojen ja niiden käyttöön välittömästi liittyvien tavaroiden säilytykseen. Autotalleja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen eikä niissä saa säilyttää muita tavaroita, ellei toisin ole sovittu tai ilmoitettu.

Autotallissa ei suositella säilytettäväksi palavia nesteitä ja kaasuja. Mikäli niitä säilytetään, on noudatettava enimmäismääristä annettuja viranomaismääräyksiä, eli esimerkiksi polttoainetta ei sää säilyttää yli 60 litraa

Autohallin avaimeen tai avainkorttiin voi liittyä panttimaksu, joka palautetaan, kun avain on palautettu.

Autojen lämmitys

Moottori- ja sisälämmittimien käytössä on huomioitava järjestyssääntöjen lisäksi mahdolliset kiinteistöyhtiö- ja talokohtaiset ohjeet, joita voit kysyä isännöitsijätoimistosta.

Auton moottoria kannattaa lämmittää, mikäli lämpötila laskee alle viiden plusasteen. Lämmitystolpissa voi olla paikkakohtainen ajastin. Jos ajastinta ei ole, virrankulutusta on voitu rajoittaa niin, että sitä tulee sähkötolpille tiettyinä vuorokauden aikoina sykäyksittäin tai ulkolämpötilan laskiessa riittävästi.

Kun olet lopettanut ajoneuvon lämmityksen, ota lämmityskaapeli pois pistorasiasta. Ethän koskaan jätä lämmityskaapelia roikkumaan lämmityspistokkeeseen, kun se ei ole käytössä. Pistorasialaatikon kansi on myös aina pidettävä lukittuna.

Huoltohenkilöstöllä on oikeus ottaa roikkuvat ja epäkuntoiset johdot talteen. Talteen otettujen johtojen palautusta voi tiedustella huoltohenkilökunnalta ja isännöitsijältä arkisin normaalina työaikana.

Sisälämmittimien käyttö sähkötolpalla varustetulla autopaikalla voi olla kielletty, koska järjestelmä ei kestä niiden vaatimia tehoja. Sisälämmittimien käyttäjien on varmistettava isännöitsijältä, voiko sisälämmitintä käyttää. Samalla saa tiedon sisälämmittimen sallitusta tehosta.

Sähköautojen lataus

Sähköllä kulkevia ajoneuvoja, kuten sähköautoja, hybridiautoja, sähköskoottereita ja sähkömopoja, saa ladata ainoastaan niille tarkoitetuista virallisista latauspisteistä. Kruunuasunnoilla ei ole tällä hetkellä sähköautojen latauspisteitä.

Sähköautoja ei saa ladata tavallisista lämmitystolpista asukkaiden oman turvallisuuden vuoksi. Tavallisia lämmitystolppia ei ole suunniteltu antamaan pitkäkestoisesti niin suurta latausvirtaa, kuin esimerkiksi sähköauto vaatisi. Oikosulkutilanteessa ajoneuvon akku voi syttyä palamaan, mitä on hyvin vaikea sammuttaa erityisesti parkkihalleissa. Myös vioittunut sähkörasia voi olla hengenvaarallinen jännitteisessä irtikytkennässä. Lämmitystolpasta ei saa ladata sähköä ilmaiseksi myöskään sen vuoksi, että lataaminen aiheuttaa taloyhtiölle ylimääräisiä kustannuksia, jotka lopulta näkyvät asukkaiden vuokrankorotuksina.

Nettiyhteydet ja televisio

Uusimmissa taloissa on ilmainen laajakaistayhteys.

Lue lisää

Saunavuorot

Katso mistä voi varata saunavuoroja.

Lue lisää

Vakuutukset

Jokaisella asukkaalla tulee olla laaja kotivakuutus voimassa.

Lue lisää

Asukkaille

Miten voimme auttaa

Voit ottaa yhteytta asiakaspalveluumme kaikissa asuntojen vuokrausta ja asumista koskevissa asioissa.