Väestönsuojelu

Useimmissa kerrostaloissa on oma väestönsuoja, sillä nykyään väestönsuoja rakennetaan kaikkiin vähintään 1200 m2:n asuinrakennuksiin. Suojan ovi on merkitty oranssilla pohjalla olevalla sinisellä kolmiolla. Kulkutiet suojalle on viitoitettu sisätiloissa. Väestönsuojelu on osa yhteiskunnan valmiussuunnittelua ja sen tarkoituksena on varmistaa, että asukkaat voivat asua ja elää turvallisesti erilaisissa olosuhteissa.

Väestönsuojaa voidaan joutua käyttämään suojautumiseen sekä rauhan aikana että poikkeusoloissa. Uhkatilanteessa tai viranomaisen määrätessä väestönsuojeluhenkilöstö ja asukkaat saattavat tilan käyttökuntoon 24 tunnissa.

Jos väestön on suojauduttava nopeasti uhkaavalta vaaralta, annetaan yleinen vaaramerkki. Normaaliolojen vaaramerkki kehottaa suojautumaan sisälle. Poikkeusoloissa yleinen vaaramerkki on kehotus suojautua välittömästi väestönsuojaan.

Väestönsuojalla on oma nimetty hoitaja ja hoitajan varahenkilö. Ilmanvaihtolaitteista ja suojelumateriaalin säilytyksestä vastaa kiinteistönhoitoliike. Väestönsuojan omistajat huolehtivat, että tila ja laitteet pysyvät kunnossa ja että sieltä löytyvät lakisääteinen varustus sekä tarvittavat ohjeet.

Jos omaa väestösuojaa ei ole, käytetään tarvittaessa yleistä väestönsuojaa. Opastus lähimpään väestösuojaan on yleensä talon ilmoitustaululla ja taloyhtiön kotisivuilla.

Lisäinformaatiota väestönsuojeluun liittyen löytyy Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) sivuilta.

Paloturvallisuus

Tutustu kotitalosi pelastussuunnitelmaan.

Lue lisää

Lapsiperheille

Ota huomioon asioita, jos perheessäsi on lapsia.

Lue lisää

Sähköturvallisuus

Sähkölaitteiden asennukset ja korjaukset on teetettävä alan ammattilaisella.

Lue lisää

Asukkaille

Miten voimme auttaa

Voit ottaa yhteytta asiakaspalveluumme kaikissa asuntojen vuokrausta ja asumista koskevissa asioissa.