Siirry sisältöön

Vuoden 2023 yritysvastuuraportti on julkaistu

Mittaamme vastuullisuustavoitteidemme toteutumista vuosittaisessa yritysvastuuraportissa. Jo seitsemännen kerran julkaistussa raportissa kerrotaan vuoden aikana tehdyistä toimenpiteistä, onnistumisista ja haasteista.

Artikkeli kuva

Vastuullisuusohjelmamme on jaettu neljään eri teemaan, joiden konkreettisten tavoitteiden sekä lupausten toteutumista seuraamme vuosittain.  Yritysvastuuraportin mukaan moni tavoitteistamme on jo saavutettu ja osa tavoitteista koskee vasta tulevia vuosia. Vuonna 2023 onnistuimme erityisesti seuraavissa asioissa:

Teema: Teemme asumisesta vaivatonta

 • Kehitimme asiakaspalvelua ja asiointia saamamme asiakaspalautteen pohjalta (asiakastyytyväisyyskyselyt, palvelutapahtumakohtaiset kyselyt, asiointi).
 • Teetimme kiinteistötaidetta lähes kaikkiin uudiskohteisiin. -> Suurin osa uudiskohteista myytiin vuoden 2023 kiinteistökaupassa

Teema: Olemme lähellä ihmistä

 • Kehitimme asukkaiden kuuntelun toimintatapoja.
 • Kehitimme tiedottamista ja viestintää erityisesti vastuullisuuden osalta sekä seurasimme viestinnän läpimenoa.
 • Perustimme Avaimet -asiakaslehteen vastuullisuusosion
 • Paransimme sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua.
 • Lisäsimme henkilöstön hyvinvointia ja voimavaroja, jotta he pystyvät palvelemaan asukkaita paremmin.
 • Järjestimme henkilökunnalle koulutuksia tarpeen mukaan.

Teema: Etenemme kohti hiilineutraalia asumista

 • Saavutimme asetetut vuositavoitteet ja VAETS 2:n tavoitteet energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi muun muassa seuraamalla ja säätämällä lämmitysenergioiden käyttöä reaaliaikaisesti.
 • Edistimme kiertotaloutta vähentämällä rakentamisesta aiheutuvan jätteen määrää lajittelulla ja ohjaamalla käyttökuntoiset materiaalit uusiokäyttöön.
 • Laskimme kiinteistökannan hiilijalanjäljen ja laajensimme laskennan koskemaan myös omaa toimintaamme. Vähensimme toiminnastamme syntyviä hiilidioksidin ominaispäästöjä.
 • Laadimme henkilöstöllemme kestävään toimintatapaan kannustavat ohjeet.
 • Laadimme hiilineutraaliuden tiekartan saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Teema: Varmistamme eettisen liiketoiminnan

 • Käsittelimme väärinkäytösten ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset ja raportoimme ne asianmukaisesti. Vuoden aikana ei ilmennyt yhtään korruptiotapausta tai epäiltyä väärinkäytöstä. Kehitimme väärinkäytösten ilmoituskanavaa.
 • Seurasimme palveluntoimittajiemme yhteiskuntavelvoitteiden toteutumista.
 • Laadimme GRI-tasoisen vastuullisuusraportin, joka noudattaa myös ISO 26000 -yhteiskuntavastuustandardia.
 • Palkitseminen on kohtuullista ja läpinäkyvää. Raportoimme verojalanjälkemme. Raportoimme taloustilanteen henkilöstön tiedotustilaisuuksissa. Huolehdimme liiketoiminnan taloudellisesta kannattavuudesta.
 • Lisäsimme kaikkiin uusiin sopimuksiin vastuullisuusvaatimukset. Taloudellisesti merkittävimpiin sopimuksiin lisättiin myös vastuullisuuskriteerit.
 • Seurasimme kestävien hankintojen ja elinkaarilaskennan kehittyviä kansallisia standardeja ja noudatamme niitä soveltuvin osin.

Tutustu yritysraporttimme tiivistelmään:

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Lue koko raportti:

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.