Siirry sisältöön

Hiilineutraaliuden tiekartta valmistui

Vastuullisuus on yksi Kruunuasuntojen tärkeimmistä arvoista ja sen eteen työskennellään päivittäin. Vuonna 2020 Kruunuasunnot laati uuden vastuullisuusohjelman, jonka yhtenä pääteemana on ”Etenemme kohti hiilineutraalia asumista”. Kyseiselle teemalle on asetettu vastuullisuuslupaus olla hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. Tämä tiekartta kokoaa yhteen suunnitelman, jolla yritys pystyy etenemään kohti hiilineutraaliutta seuraavien kahdeksan vuoden aikana.

Artikkeli kuva

Tiivistelmä tiekartasta

Kruunuasuntojen tavoitteena on olla hiilineutraali kiinteistöjensä energiankäytön osalta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin vuokra-asuntojemme käyttäminen ei aiheuta ympäristölle haitallisia päästöjä enempää, kuin pystymme kompensoimaan tekemällä ilmastolle hyödyllisiä asioita. Hiilineutraaliustavoitteessa ei ole otettu huomioon asukkaidemme sähkönkulutusta, sillä asukkaat ostavat oman käyttösähkönsä itse.

Miten hiilineutraalius saavutetaan?

1. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä kiinteistöjemme energiatehokkuuden parantamiseksi. Olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmiä useissa kohteissa ja säädämme asuntojen lämpötiloja etäohjattavalla järjestelmällä, joka ennakoi säätilojen muutoksia ja huomioi huipputehojen leikkaukset.

Jatkamme hyvää työtä ja parannamme energiatehokkuutta entisestään erityisesti perusparannuskohteissa. Tulevat toimenpiteet tulevat arviolta vähentämään nykyisen kiinteistökannan vuosittaisia energiankäytön päästöjä noin 11 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

2. Olemme jo pitkään käyttäneet pelkästään vihreää sähköä. Sen lisäksi hyödynnämme itse tuotettua aurinkoenergiaa ja maalämpöä sekä tutkimme mahdollisuutta vesistölämpöpumpun hyödyntämiseen.

3. Tämänhetkiset energiankäytön päästömme syntyvät ostetusta kaukolämmöstä. Kaukolämmön päästöjen arvioidaan vähenevän merkittävästi tulevina vuosina, kun yhä useammat kaukolämpöyhtiöt alkavat panostaa toimintansa ympäristöystävällisyyteen. Kruunuasunnot siirtyy uusiutuvan kaukolämmön piiriin kaikissa niissä kohteissa, joissa se on mahdollista. 

4. Mikäli nämä toimenpiteet eivät riitä, tullaan yrityksessä tekemään suunnitelma jäljelle jääneiden päästöjen kompensoinnista.

Muut ympäristötavoitteemme

Kiinteistöjen energiankäytön lisäksi meillä on 2 lisätavoitetta. Ensimmäinen niistä on se, että kaikkien vuoden 2025 jälkeen valmistuvien uudisrakennuskohteiden käytönaikaisen energian päästöt ovat 50 % pienemmät vuoden 2020 tilanteeseen verrattuna. Toisena lisätavoitteena on pienentää rakennuttamis- ja korjauspalveluiden, jätteiden sekä henkilöstön liikkumisen päästöjä puoleen vuoden 2020 tilanteesta ennen vuotta 2030.

Lue seuraavaksi

Näytä kaikki
Kestävä ruokavalinta

Kestävä ruokavalinta

Takaisinsoittopalvelu ja palvelupyyntöjen onnistumiskyselyt

Takaisinsoittopalvelu ja palvelupyyntöjen onnistumiskyselyt

Jos sähkökatko yllättää

Jos sähkökatko yllättää