Strategia

Kruunuasuntojen strategia huomioi yhteiskunnassa vaikuttavat, oman toimintansa kannalta merkittävimmät muutosvoimat, jotka ovat kaupungistuminen ja alueellinen eriytyminen, palveluiden ja asumisen elinkaaren korostuminen sekä ilmasto- ja yhteiskuntavastuuvaatimusten kasvu. Strategiakaudella 2020–2022 kiinteistökannan hallittu uudistaminen jatkuu. Yritys rakennuttaa uusia vuokra-asuntoja kasvukeskuksiin ja tarkentaa läsnäolopaikkakuntiaan.

Energiatehokkuutta, asumisen ympäristöystävällisyyttä ja asumista tukevia palveluita kehitetään entistä paremmiksi. Digitalisaatiota hyödynnetään kokonaisvaltaisemmin ja asiakkaiden arkea helpottavia sähköisiä palveluita kehitetään. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on asiakastyytyväisyyden ja -palvelun parantaminen entisestään.

Vastuullisena toimijana Kruunuasunnot huolehtii yhteiskuntavelvoitteistaan ja edellyttää sitä myös kaikilta yhteistyökumppaneiltaan. Yritys on sitoutunut kiinteistöalan energiansäästötavoitteisiin (VAETS), laatii toiminnastaan vuosittain GRI-standardien mukaisen yritysvastuuraportin, raportoi verojalanjäljestään ja hankkii palvelut vastuullisilta alan toimijoilta. Kruunuasuntojen palkitsemispolitiikka perustuu emoyhtiö Governian ohjeistukseen.

Kruunuasunnot kerää jatkuvasti palautetta toiminnastaan palvelutapahtumakohtaisilla palautekyselyillä sekä vuosittain toteutettavilla laajoilla asukastyytyväisyyskyselyillä ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella. Käytössä on myös vuonna 2017 käyttöön otettu toiminnan laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).