Strategia

Kruunuasuntojen strategia huomioi yhteiskunnassa vaikuttavat, oman toimintansa kannalta merkittävimmät muutosvoimat, jotka ovat kaupungistuminen ja alueellinen eriytyminen, palveluiden ja asumisen elinkaaren korostuminen sekä ilmasto- ja yhteiskuntavastuuvaatimusten kasvu. Strategiakaudella 2020–2022 kiinteistökannan hallittu uudistaminen jatkui. Yritys rakennutti uusia vuokra-asuntoja kasvukeskuksiin ja tarkensi läsnäolopaikkakuntiaan.

Energiatehokkuutta, asumisen ympäristöystävällisyyttä ja asumista tukevia palveluita kehitettiin entistä paremmiksi. Digitalisaatiota hyödynnettiin kokonaisvaltaisemmin ja asiakkaiden arkea helpottavia sähköisiä palveluita kehitettiin. Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli asiakastyytyväisyyden ja -palvelun parantaminen entisestään.

Vastuullisena toimijana Kruunuasunnot huolehtii yhteiskuntavelvoitteistaan ja edellyttää sitä myös kaikilta yhteistyökumppaneiltaan. Yritys on sitoutunut kiinteistöalan energiansäästötavoitteisiin (VAETS), laatii toiminnastaan vuosittain GRI-standardien mukaisen yritysvastuuraportin, raportoi verojalanjäljestään ja hankkii palvelut vastuullisilta alan toimijoilta. Kruunuasuntojen palkitsemispolitiikka perustuu emoyhtiö Governian ohjeistukseen.

Kruunuasunnot kerää jatkuvasti palautetta toiminnastaan palvelutapahtumakohtaisilla palautekyselyillä sekä vuosittain toteutettavilla laajoilla asukastyytyväisyyskyselyillä ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella.