Yhteiskuntavastuuraportti

Raportoimme vuosittain vastuullisuustyöstämme ja sovellamme yhteiskuntavastuuraportissa GRI (GRI=Global Reporting Initiative) -standardiohjeistoa.

Aiheina raportissa ovat:

  • rehti liiketoiminta
  • hyvinvoiva työyhteisö
  • asiakkaiden arvostus
  • kestävä ympäristö

Raportissa tarkastellaan myös tavoitteiden toteutumista.

Yhteiskuntavastuuraportti 2018 tiivistelmä

Yhteiskuntavastuuraportti 2018

Yhteiskuntavastuuraportti 2017 tiivistelmä

Yhteiskuntavastuuraportti 2017

Yhteiskuntavastuuraportti 2016