Kruunuasunnot huomioi toiminnassaan yhteiskunnassa vaikuttavat muutosvoimat, eli kaupungistumisen ja alueellisen eriytymisen, palveluiden ja asumisen elinkaaren korostumisen sekä ilmasto- ja yhteiskuntavastuuvaatimusten kasvun. Strategiakaudella 2020–2022 kiinteistökannan hallittu uudistaminen jatkuu. Yritys rakennuttaa uusia vuokra-asuntoja kasvukeskuksiin ja tiivistää läsnäolopaikkakuntiaan.

Energiatehokkuutta, asumisen ympäristöystävällisyyttä ja asumista tukevia palveluita kehitetään entistä paremmiksi. Digitalisaatiota hyödynnetään kokonaisvaltaisemmin ja asiakkaiden arkea helpottavia sähköisiä palveluita kehitetään. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on asiakastyytyväisyyden ja palveluhenkisyyden parantaminen entisestään.

Vastuullisena toimijana Kruunuasunnot huolehtii yhteiskuntavelvoitteistaan ja edellyttää sitä myös kaikilta yhteistyökumppaneiltaan. Yritys on sitoutunut kiinteistöalan energiansäästötavoitteisiin (VAETS), laatii toiminnastaan vuosittain GRI-standardien mukaisen yhteiskuntavastuuraportin, raportoi verojalanjäljestään ja hankkii palvelut vastuullisilta alan toimijoilta.

Kruunuasunnot kerää jatkuvasti palautetta toiminnastaan palvelutapahtumakohtaisilla palautekyselyillä sekä vuosittain toteutettavilla laajoilla asukastyytyväisyyskyselyillä ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella. Käytössä on myös vuonna 2017 käyttöön otettu toiminnan laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Yhteydenotto

KRUUNUASUNNOT OY
Elimäenkatu 25-27
00510 HELSINKI

puh: 020 743 2950

etunimi.sukunimi@kruunuasunnot.fi

Verkkolaskuosoite: 003715449513
Verkkolaskuoperaattori: Opus Capita Group Oy
Välittäjän tunnus: 003710948874