Yritys

Kruunuasunnot Oy on asuntojen ja asumisen kehittämiseen keskittynyt yritys, jonka emoyhtiö on valtio-omisteinen Governia. Huolehdimme noin 2200 asunnon kannasta, joista omistuksessamme on 1800. Asunnot sijaitsevat 19 paikkakunnalla eri puolella Suomea.

Olemme toteuttaneet uudistuotantoa Helsingissä, Jyväskylässä Turussa, Hämeenlinnassa, Sodankylässä ja Rovaniemellä. Perusparantamisen osalta olemme merkittävä asuntorakennuttaja ja olemme perusparantaneet laajamittaisesti yli 2000 asuntoa Suomessa.

Visio

Kruunuasunnot Oy on keskeisillä paikkakunnilla toimiva monipuolinen turvallisen asumisen tekijä. Asuntokantamme ja palvelumme vastaavat asukastarpeisiin ja kehitämme omistaja-arvoa.

Missio

Kruunuasunnot Oy tarjoaa koteja erilaisiin asumistarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Osana yrityksen perustehtävää kehitämme asuntoja ja asumisviihtyvyyttä sekä ylläpidämme ja kehitämme vastuullemme annettua kiinteistöomaisuutta.

Arvot

  • innovatiivisuus
  • luotettavuus
  • vastuullisuus
  • tehokkuus

Toiminta

Historia

Kruunuasunnot Oy on perustettu 1999. Yhtiö perustettiin tervehdyttämään puolustusvoimien omistuksessa ollutta vuokra-asuntokantaa. Perustamiseen vaikutti olennaisesti myös valtion uudistunut kiinteistöstrategia, tavoitteena lisätä valtion omistajaohjausta ja tehostaa kiinteistöjen käyttöä. Kruunuasunnot Oy perustettiin Kapiteeli Oyj:n omistukseen. Vuoden 2005 alussa yhtiön koko osakekanta siirtyi Solidium Oy:n omistukseen. 30.4.2008 Solidium jakautui arvopaperiliiketoimintaa harjoittavaksi Solidium Oy:ksi ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaksi Governia Oy:ksi, josta tuli Kruunuasunnot Oy:n emoyhtiö.

Kruunuasunnot Oy:n omistukseen siirtyi vuosina 1999–2001 kolmessa vaiheessa noin 5300 puolustusvoimien vuokra-asuntoa. Kruunuasunnot Oy on lisäksi hankkinut omistukseensa asuntokantaa myös ostamalla ja rakennuttamalla kiinteistöjä. Vuosina 1999–2001 yhtiö keskittyi kiinteistöomaisuuden haltuunottoon, organisointiin ja kehityssuunnitelmien laadintaan. Vuoden 2002 alussa käynnistyi kiinteistökannan järjestelmällinen kehitystyö, joka jatkuu edelleen.

Kiinteistöjen kehitystyö on sisältänyt perusparannusta, peruskorjausta, asuntojen uustuotantoa sekä asuntokohteiden ostoja ja myyntejä. Myös joitakin rakennuksia on jouduttu purkamaan. Merkittävä osa-alue kiinteistöjen kehitystyössä on kaavallinen kehittäminen. Kruunuasunnoilla on käynnissä useita kaavakehityshankkeita eri puolilla Suomea.

Epäiletkö väärinkäytöstä tai sopimatonta toimintaa?

Täytä väärinkäyttöilmoitus