Yhteiskuntavastuuraportti 2018 on nyt luettavissa

Vastuullisuus on yksi perusarvoistamme ja osa jokapäiväistä työtämme. Sen takia seuraamme aktiivisesti vastuullisuustoimintaamme ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Kruunuasuntojen vuoden 2018 yhteiskuntavastuuraportista selviää, että viime vuoden aikana teimme töitä erityisesti asiakasviihtyvyyden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi sekä ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Täytimme kaikki itsellemme asettamat vastuullisuustavoitteet vähintään osittain. Onnistuimme erityisesti seuraavissa asioissa:

  • Seurasimme asukkaiden tyytyväisyyttä palvelutapahtumakohtaisen online-kyselyn avulla sekä laadimme kiinteistönhuollon laatuseurantajärjestelmän palvelujen laaduntuottokyvyn varmistamiseksi.
  • Teimme toimia henkilöstöhyvinvoinnin eteen ja paransimme henkilöstötyytyväisyyttä lähes 17 prosenttia edellisestä vuodesta.
  • Kannustimme asukkaita vedenkäytön vähentämiseen ja uusimme kaikkien asuntojen vedenmittausjärjestelmät. Asukaskohtainen vedenkulutus laski jopa 11 prosenttia.
  • Edistimme yrityksemme hankintaketjun kestävyyttä ja laadimme vastuullisuusvaatimukset kaikille hankinnoille.
  • Seurasimme toimintamme eettisyyttä ympäri vuoden väärinkäytösten ilmoituskanavan avulla.

Ensi vuoden tavoitteena on asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja asukastilaisuuksien kehittäminen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen. Pyrimme vähentämään energiaan ja veden käyttöä entisestään ja teemme toimia uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Lisäksi edistämme kierrätystä paikkakuntakohtaisesti keräysmahdollisuuksien mukaan.

Lue lisää vuoden 2018 vastuullisuustyöstä ja vuoden 2019 tavoitteista raportistamme:

 

Yhteiskuntavastuuraporttimme perustuu GRI (GRI=Global Reporting Initiative) -standardiohjeistoon ja se on laadittu yhteistyössä EcoReal Oy:n kanssa.

Julkaistu kategoriassa Ajankohtaista.