Uusi kiinteistöalan energiatehokkuussopimus

Kruunuasunnot on mukana kiinteistöalan uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuosille 2017-2025.

ets_mukana_2

Kiinteistöala on solminut työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025. Neuvottelukumppanit ovat määrittäneet direktiivin pohjalta kokonaissäästötavoitteen, johon vuokra-asuntoyhteisöjen ja toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmiin liittyvien tahojen tulee yhdessä päästä. Energiatehokkuussopimuksilla osoitetaan tehdyiksi vapaaehtoisia toimia, joiden avulla Suomi saavuttaa sille asetetut EU-tasoiset energiansäästötavoitteet.

Kruunuasunnot on vastuullisena kiinteistöalan toimijana ollut mukana energiatehokkuussopimuksissa jo ensimmäisellä sopimuskaudella vuodesta 2010 ja jatkaa hallittua energiansäästöä uuden sopimuksen mukaisesti. Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus koetaan paremmaksi tavaksi täyttää energiatehokkuusdirektiivin tavoitteita kuin lisäsääntely.

Lisätietoja asiasta www.rakli.fi

Julkaistu kategoriassa Ajankohtaista.