Tyytyväisyys Kruunuasuntoihin kasvanut

Kruunuasuntojen asumistyytyväisyystutkimus toteutettiin vuoden 2016 lopussa. Tutkimuksen toteutti viimevuotiseen tapaan Feelback Groupin tutkimustiimi.

Kyselyyn vastasi 478 henkilöä, mikä on lähes 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vastausprosentti oli 22 % (edellisenä vuonna 18 %). Vastausprosentin kehittyminen on positiivinen asia, mutta toivomme jatkossa saavamme enemmän palautetta.

Vastaajista reilu puolet oli naisia. Puolustusvoimien palvelussuhdeasunnossa asuvia oli vastanneista 44,5 %.

Aikaisempien vuosien tapaan palvelussuhdeasunnoissa asuvat henkilöt suhtautuivat Kruunuasuntoihin muita kriittisemmin. Kokonaisuutenaan tyytyväisyys Kruunuasuntoihin oli kuitenkin parantunut edellisen vuoden kyselystä.

Kysely toteutettiin asteikolla 1 – 5. Kysyttäessä vuokrauksen yhteydessä vuokraajalta saadusta palvelusta, tuli kysymysten keskiarvoksi 4,3. Parhaan arvosanan, 4,4, vuokraajat saivat ystävällisyydestään. Isännöintiä kohtaan oltiin hieman kriittisempiä. Kysymysten keskiarvoksi tuli 3,5. Eniten arvostettiin isännöitsijöiden ystävällisyyttä. Suurimpana kehityskohteena oli palvelun nopeus. Huolto sai toiminnastaan keskiarvoksi 3,9. Kiitosta huolto sai ystävällisyydestä ja ammattitaidosta. Kehityskohteena oli huollollakin palvelun nopeus.

Asuntojen osalta arvostettiin eniten asuntojen sijaintia ja asuintalojen rauhallisuutta. Piha-alueiden varustelu, siisteys ja viihtyvyys puolestaan kaipaavat asukkaidemme mukaan kohennusta.

Viestinnän osalta eniten arvostettiin kotisivujamme, Avaimet –lehteä ja tiedotusta yleensä. Tosin näissä asioissa on vielä kehittämisen varaan vaikka niin kotisivut kuin Avaimet –lehti uudistuivat kokonaan viime vuoden aikana.

Avointa palautetta saimme aikaisempien vuosien tapaan runsaasti. Edellisen kyselyn perusteella saatu palaute johti siihen, että asuntojen keskilämpötilaa nostettiin. Jonkin verran kyselyssä oli vielä palautetta kylmyydestä, mutta selvästi aikaisempaa vuotta vähemmän.

Kyselyn tulokset avataan tarkemmin seuraavassa Avaimet-lehdessä, joka ilmestyy toukokuussa.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Julkaistu kategoriassa Ajankohtaista.