Tavoitteena vihreämpi asuinympäristö: vähennämme aktiivisesti päästöjämme

Kruunuasunnot on teettänyt ensimmäisen valtakunnallisen tunnettuuskyselynsä. Siinä selvitettiin kerrostaloasujien mielikuvia paitsi Kruunuasunnoista myös vuokranantajista yleisesti. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja verkkokyselyinä syyskuun lopulla. Vastauksia pyydettiin 25—65-vuotiailta kerrostaloasujilta yhteensä 9 Kruunuasuntojen päämarkkina-alueella. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus ja vastauksia saatiin reilut 1000 kappaletta.

Kun vastaajilta pyydettiin avointa palautetta asuinalueillaan toimiville vuokranantajille, useassa kommentissa korostuivat ympäristöasiat:

Kun sellaisia vastaajia, jotka tunsivat Kruunuasunnot vähintään nimeltä, pyydettiin arvioimaan toimintaamme, juuri ympäristöasiat ja vastuullisuus arvioitiin huonoiksi. Tämä oli meille yllätys, sillä olemme työskennelleet juuri näiden asioiden eteen entistä enemmän viime vuosina. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee jatkaa kehittämistyötä ja tuoda toimintatapojamme enemmän esille.

Hyödynnämme aurinkoenergiaa, maalämpöä ja vihreää sähköä

Ympäristöasiat ja energiatehokkuus on huomioitu kiinteistöillämme hyvin jo nyt: käytämme pelkästään vihreää sähköä, muovinkeräys on aloitettu niillä paikkakunnilla, joilla se on ollut mahdollista toteuttaa ja suosimme uudiskohteissamme uusiutuvan energian ratkaisuja. Jyväskylään viime keväänä valmistunut Korkeakoskentie 27 lämpenee maalämmöllä ja Tampereen, Turun sekä Tuusulan uudiskohteisiimme tulevat puhdasta aurinkoenergiaa tuottavat aurinkokatot. Lisäksi olemme hankkineet yhteiskäyttöautoja ja sähköautojen latauspisteitä uudiskohteisiimme.

Energiansäästössä auttavat suurimmassa osassa taloista löytyvä etäohjattava lämpötilanseurantajärjestelmä ja uudiskohteiden lämmöntalteenottojärjestelmä. Pyrimme vähentämään vedenkulutusta siten, että useimmissa asunnoissa on laadukkaat vedenkulutusnäytöt, joista asukkaat voivat seurata omaa vedenkulutustaan. Vedestä laskutetaan näissä kohteissa vain toteutuneen kulutuksen mukaan. Se on suuri etu, sillä tällä tavoin asukkaan ei tarvitse maksaa kuin omasta käytöstään ja laskusta muodostuu yleensä selkeästi pienempi.

Laadimme vuosittain GRI-standardien mukaisen yhteiskuntavastuuraportin toiminnastamme ja olemme mukana valtakunnallisessa vuokratalojen energiatehokkuussopimuksessa. Vastuullisuusraportteja voi lukea täältä.

Vahvuutena vaivattomuus

Tunnettuuskyselyn perusteella Kruunuasuntojen vahvuuksia olivat asunnon hakemisen vaivattomuus ja sujuvuus, maine vuokranantajana sekä asuntojen kunto ja sijainti:

 

Kruunuasuntojen asukkaina olleet antoivat paremman yleisarvosanan kuin he, jotka tunsivat yrityksen pelkästään nimen perusteella.

 

30 prosenttia tuntee Kruunuasunnot vähintään nimeltä Kruunuasuntojen päämarkkina-alueilla. Hämeenlinnan, Janakkalan ja Riihimäen alueella jopa 63 prosenttia kerrostaloasujista tunsi meidät. Samoin Tuusulassa, Lahdessa ja Rovaniemellä olemme tunnettuja. Heikoiten Kruunuasunnot tiedettiin Turun, Kaarinan ja Raision alueella, jossa tunnettuusprosentti oli 13.

Pyrimme saamaan nämä luvut korkeammaksi ja lisäämään ihmisten tietoisuutta tekemästämme työstä. Tämän lisäksi jatkamme palautteen keräämistä asukkailtamme, jotta voimme kehittää palveluitamme entistä paremmiksi.

Avainsanat: , , .