Sähkönhankinta uusiutuvasta energiasta

Kruunuasunnot on siirtynyt uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttöön 1.1.2017.

Sopimus uusiutuvan energian käytöstä on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.

Tuotantomuotona on Pohjoismainen vesivoima.

Julkaistu kategoriassa Ajankohtaista.