Palvelutapahtumien asiakaspalautteen kerääminen alkaa

Otamme Kruunuasunnoissa 18.10. alkaen käyttöön uuden sähköisen palvelun, jossa asiakkaamme voivat halutessaan antaa palautetta yksittäisestä asumiseen liittyvästä palvelutapahtumasta. Keräämme asiakaskokemuksia omasta ja palveluketjussamme toimivien yhteistyökumppaniemme onnistumisista. Palautteiden kautta saatuja tietoja käytetään asiakaspalvelumme laaduntuottokyvyn varmistamiseen sekä toimintamme edelleen kehittämiseen. Ilmoittajan tietoja ei yhdistetä annettuun palautteeseen, ellei tätä erikseen vastausvaiheessa valita.

Seurattavat palvelutapahtumat on ryhmitelty kolmeen osa-alueeseen: asuntoon muutto, asumisaikaiset palvelupyynnöt ja asunnosta poismuutto. Ryhmittelyyn pohjalta on laadittu vastaavasti kolme erilaista kyselyä. Vastaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi mobiilisti skaalautuvan käyttöliittymän sekä tiiviin kysymysasettelun avulla. Palautteen antaminen on vaivatonta ja vie aikaa enintään 1-2 minuuttia. Teknisesti kysely toteutetaan lähettämällä verkkosivulinkki ilmoittajalle sähköpostitse tai tekstiviestinä.

Käyttöön otettava jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta täydentää vuosittaista koko asiakaskunnallemme tehtävää tyytyväisyyskyselyä. Tämä perinteinen kysely toteutetaan aiempaan tapaan loppuvuoden aikana.

Julkaistu kategoriassa Ajankohtaista.