Palautekyselyiden arvontavoittajat

Arvomme kuukausittain 50 euron arvoisia lahjakortteja kaikkien niiden asukkaiden kesken, jotka ovat vastanneet palautekyselyihimme. Palautekyselyitä lähetetään asukkaille jokaisen sisäänmuuton, poismuuton ja palvelupyynnön jälkeen tekstiviestitse sekä sähköpostitse.

Kesäkuun ja heinäkuun arvontavoittajat ovat Sirje Tampereelta sekä Maarit Joensuusta. Paljon onnea heille! Olemme voittajiin yhteydessä henkilökohtaisesti.

Edelliset arvontavoittajat löydät täältä.

SUURIN OSA ASUKKAISTA SUOSITTELISI KRUUNUASUNTOJA TUTTAVILLEEN

Palautekyselyissä asukkaat saavat vastata, miten todennäköisesti he suosittelisivat Kruunuasuntoja tuttavilleen. Asteikko on 0–10, jossa 0–6 tarkoittaa erittäin epätodennäköisesti, 7–8 neutraalia vastausta ja 9–10 erittäin todennäköisesti.

Asukkaiden suositteluhalukkuus, eli NPS, lasketaan miinustamalla ”erittäin todennäköisesti” -vastanneiden prosenttimäärästä ”erittäin epätodennäköisesti” -vastanneiden prosenttimäärä. Asteikoksi tulee tällöin -100–+100. Tämä on yleinen mittaustapa, joilla yritykset kartoittavat asiakastyytyväisyyttään suhteessa muihin yrityksiin.

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana palautekyselyihimme on vastannut 344 henkeä ja NPS-lukumme on tällä hetkellä 37,8, mikä on hyvä tulos alalla.

Avainsanat: .

Avainsanat: , .