Maaliskuun palautekyselyiden arvontavoitto Lahteen

Arvomme joka kuukausi yhden 50 euron arvoisen lahjakortin kaikkien niiden asukkaiden kesken, jotka ovat vastanneet palautekyselyihimme. Palautekyselyitä lähetetään asukkaille jokaisen sisäänmuuton, poismuuton ja palvelupyynnön jälkeen tekstiviestitse sekä sähköpostitse.

Tällä kertaa Verkkokauppa.comin lahjakortin voitti Sara Lahdesta, paljon onnea hänelle! Olemme voittajaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Edelliset arvontavoittajat löydät täältä.

SUURIN OSA ASUKKAISTA SUOSITTELISI KRUUNUASUNTOJA TUTTAVILLEEN

Palautekyselyissä asukkaat saavat vastata, miten todennäköisesti he suosittelisivat Kruunuasuntoja tuttavilleen. Asteikko on 0—10, jossa 0—6 tarkoittaa erittäin epätodennäköisesti, 7—8 neutraalia vastausta ja 9—10 erittäin todennäköisesti.

Asukkaiden suositteluhalukkuus, eli NPS, lasketaan miinustamalla ”erittäin todennäköisesti” -vastanneiden prosenttimäärästä ”erittäin epätodennäköisesti” -vastanneiden prosenttimäärä. Asteikoksi tulee tällöin -100—+100. Tämä on yleinen mittaustapa, joilla yritykset kartoittavat asiakastyytyväisyyttään suhteessa muihin yrityksiin.

Vuoden 2021 aikana palautekyselyihimme on vastannut 150 henkeä ja NPS-lukumme on tällä hetkellä 40, mikä on hyvä tulos alalla.

Avainsanat: , .