Kruunuasuntojen laatujärjestelmälle myönnetty ISO 9001:2015 -sertifikaatti

Kruunuasuntojen laatujärjestelmälle on jälleen myönnetty sertifikaatti ISO 9001:2015 -standardien täyttymisestä. Jo useamman vuoden käytössä ollut laatujärjestelmä parantaa jokapäiväistä työntekoa, sillä se tekee toiminnasta ennakoitavampaa, hallitumpaa ja mitattavampaa.

Järjestelmästä löytyvät Kruunuasuntojen kaikki keskeisimmät työtehtävien prosessikuvaukset, toimintaohjeet ja tavoitteet, jotka on laadittu yhdessä koko henkilöstön kanssa. Laatujärjestelmän kautta työntekijät myös voivat tehdä kehitysehdotuksia ja näin parantaa toimintaa omassa arjessaan havaitsemiensa kehityskohteiden pohjalta.

Uusi sertifikaatti on voimassa seuraavat 3 vuotta.

Avainsanat: .