Kruunuasunnot Oy:lle ISO 9001:2015 -sertifikaatti

Laatujärjestelmän avulla määritellään yhtiön toimintatavat, joilla saavutetaan haluttu tulos. Aloitimme Kruunuasunnoissa laatujärjestelmätyön jo elokuussa 2016. Laatujärjestelmään ja sen prosessien laadintaan osallistui koko henkilökunta arvioimalla oman yksikkönsä nykytilaa ja kuvaamalla yksikön menettelytavat.

Toiminnan kannalta laatujärjestelmään on laadittu oleellisimmat ja tärkeimmät prosessikaaviot ja -kuvaukset. Tärkeimmistä toiminnoista on tehty toimintaohjeet. Järjestelmä on muistilista tehtäväkokonaisuuksista ja sitä voidaan käyttää mm. uuden työntekijän perehdyttämiseen. Laatujärjestelmän kautta tehdään huomioita ja kehitysehdotuksia yrityksen johdolle sekä käsitellään palautteita. Laatujärjestelmän avulla toiminta on johdonmukaista, hallittua, ennakoitavaa ja mitattavaa. Laatujärjestelmä helpottaa yrityksen suorituskyvyn parantamista ja mahdollisuus asiakastyytyväisyyden parantamiseen lisääntyy.

Laatupäällikkö Ari Paajanen kuvaa Kruunuasuntojen laatujärjestelmää seuraavasti: ”Laatujärjestelmä on yrityksen toimintajärjestelmä, jolla osaltaan varmistetaan laaduntuottokykyä.”

Sertifikaatti on myönnetty Kruunuasunnot Oy:lle 4.12.2017.

inspecta_sertifikaatti

 

Julkaistu kategoriassa Ajankohtaista.