Kruunuasunnot ottaa vastuullisuuden tosissaan

 

Kruunuasunnot otti alkuvuodesta 2018 vastuullisuuden raportoinnissa entistä suuremman askeleen ja koosti toiminnastaan täysmittaisen raportin yhteistyössä EcoRealin kanssa. Laaja GRI-raportti (=Global Reporting Initiative) kokoaa yhteen:

  • rehdin liiketoiminnan
  • hyvinvoivan työyhteisön
  • asiakkaiden arvostuksen
  • kestävän ympäristön.

Raportin laatinut EcoReal keräsi tietoa Kruunuasuntojen toiminnasta työpajojen, sidosryhmätutkimuksen ja olennaisuustutkimuksen kautta. Kerätyn tiedon avulla Kruunuasunnoille määriteltiin selkeät vastuullisuusnäkökohdat, jotka noudattelivat GRI-raportoinnin teemoja – rehti liiketoiminta, hyvinvoiva työyhteisö, asiakkaiden arvostus, kestävä ympäristö. Teemakohtaisesti määriteltiin myös kehittämiskohteet.

”Kruunuasunnoilla oli jo ennestään kiinnitetty huomiota vastuullisuuteen, ja toiminnan vaikutuksia, kuten veden käyttöä, seurattiin useiden mittareiden avulla. Yhdistimme käytännön vastuullisuustyön GRI-standardeihin ja selkeytimme sitä määriteltyjen teemojen alle”, kertoo EcoRealin vastuullisuusasiantuntija Lotta Partanen.

Kruunuasuntojen raportissa tavoitteiden saavuttamista on seurattu niin sanotun ”liikennevalojärjestelmän” avulla. Väri kertoo, onko tavoite saavutettu kokonaan, osittain vai ei ollenkaan. Toiminnan kehittymistä seurataan pitkin vuotta väliraporttien avulla ja kerran vuodessa toteutetaan laaja GRI-raportti.

https://www.kruunuasunnot.fi/yritys/yhteiskuntavastuuraportti/

https://www.ecoreal.fi/kruunuasunnot-ottaa-vastuullisuuden-tosissaan-yhteistyossa-ecorealin-kanssa/

Avainsanat: , , , .