Helmikuun palautekyselyiden arvontavoitto Lahteen

Arvomme joka kuukausi yhden 50 euron arvoisen lahjakortin kaikkien niiden asukkaiden kesken, jotka ovat vastanneet palautekyselyihimme. Palautekyselyitä lähetetään asukkaille jokaisen sisäänmuuton, poismuuton ja palvelupyynnön jälkeen tekstiviestitse sekä sähköpostitse.

Tällä kertaa S-ryhmän lahjakortin voitti Tommi Lahdesta, paljon onnea hänelle! Olemme voittajaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Edelliset arvontavoittajat löydät täältä.

Suurin osa asukkaista suosittelisi Kruunuasuntoja tuttavilleen

Palautekyselyissä asukkaat saavat vastata, miten todennäköisesti he suosittelisivat Kruunuasuntoja tuttavilleen. Asteikko on 0—10, jossa 0—6 tarkoittaa erittäin epätodennäköisesti, 7—8 neutraalia vastausta ja 9—10 erittäin todennäköisesti.

Asukkaiden suositteluhalukkuus, eli NPS, lasketaan miinustamalla ”erittäin todennäköisesti” -vastanneiden prosenttimäärästä ”erittäin epätodennäköisesti” -vastanneiden prosenttimäärä. Asteikoksi tulee tällöin -100—+100. Tämä on yleinen mittaustapa, joilla yritykset kartoittavat asiakastyytyväisyyttään suhteessa muihin yrityksiin.

Alkuvuoden aikana palautekyselyihimme on vastannut reilut 100 henkeä ja NPS-lukumme on tällä hetkellä 41,9, mikä on hieno tulos alalla.

Avainsanat: , .